top of page

Yon nouvo lane, Yon nouvo lespwa


Nan okazyon nouvo lane sa ki t’ap met pye, Fondasyon Kesnel Dorléan te lonje men bay timoun ak fanmi ki nan nesite, nan zòn bò Katedral, Dèlma ak Tijo.

Plizyè kit manje ak ti jwèt distribiye pou rebay fanmi sila yo souri ak lespwa.

5 vues0 commentaire
bottom of page