top of page

premye Gayan konkou Jenmen lide: Konkou pwojè An n' Kreye Richès.

Dernière mise à jour : 27 févr. 2021


AK yon pwojè ki rele DEKORE, Dekore se yon pwojè biznis ki pran kòm objektif asenisman ak jestyon dechè... Y'ap transfòme dechè yo an pwodui dekoratif oubyen itil... Y'ap fòme epi anplwaye timoun ki nan lari yo pou yo ka kontribye nan travay kominotè sila

— à Ouanaminthe.

6 vues0 commentaire
bottom of page